19 lutego 2017

Public Relations

  • Media relations: tworzenie długotrwałych i stabilnych relacji z przedstawicielami mediów.
  • Biuro prasowe: prowadzenie biura prasowego, regularne tworzenie informacji prasowych, przygotowanie baz dziennikarzy, dystrybucja i monitoring mediów, kontakty z dziennikarzami.
  • Spotkania prasowe: jeśli dziennikarze dobrze poczują się z Twoją marką, dobrze ją zapamiętają.
  • Pozycjonowanie ekspertów: działania mające na celu utrwalenie osoby ekskperta i jego specjalizacji wśród dziennikarzy.
  • Brand PR: budowanie wizerunku marki, analiza konkurencji, strategia komunikacji, pozycjonowanie produktów, komunikacja re-launchu.
  • PR koroporacyjny: budowa pozytywnego wizerunku firmy, audyt komunikacyjny, media relations, CSR, komunikacja z otoczeniem biznesowym oraz społecznością lokalną.
  • Employer Branding: budowanie wizerunku pracodawcy oraz jego analiza, analiza rynku pracy, komunikacja z potencjalnymi pracownikami, firmami rekrutacyjnymi, mediami.
  • CSR – Społeczna odpowiedzialność biznesu: przygotowanie koncepcji działań prospołecznych i sponsoringowych, organizacja akcji społecznych, organizacja współpracy sponsorskiej, analiza możliwości działań CSR wewnątrz firmy, media relations.
  • Cross marketing: łączenie działań reklamowych z innymi firmami.